به اطلاع کلیه علاقمندان کاکتوس می رساند اولین حراج بهار 1395 در روزهای جمعه 27 فروردین ماه در محل گلخانه و شنبه 28 فروردین ماه از طریق وب سایت  صورت میپذیرد و به قید قرعه بن تخفیف به یکی از خریداران اهدا می گردد.