به اطلاع کلیه علاقمندان کاکتوس می رساند اولین حراج بهار 1395 برگزار شد و آقای صادقی با شماره 9837....0919 برنده قرعه کشی شده اند که بن تخفیف جهت خرید بعدی در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.