گلخانه اماتوس در نظر دارد به مناسبت اعیاد 13 رجب و 27 رجب و جهت اشاعه فرهنگ نگهداری گل و گیاهان زینتی کلیه محصولات خود را از تاریخ 2/2/95 الی 16/2/95 با 7.5% تخفیف در اختیار علاقمندان قرار دهد